Værkanalyse

Der er (foreløbig) fri adgang til værkanalyse.dk

Værkanalyse.dk er en digitaliseret udgave af den trykte lærebog Det litterære værk - Tekstanalysens grundbegreber, som blev skrevet af Professor emeritus, dr.phil undefinedMorten Nøjgaard (f. 1934) og udgivet på Odense Universitetsforlag (nu Syddansk Universitetsforlag) i 1993. Fjerde oplag blev udgivet i 1998.

Med forfatteren og Syddansk Universitetsforlags tilladelse bliver materialet nu genudgivet i digitaliseret form af undefinedJørn Ingemann Knudsen.

rkanalyse.dk er især henvendt til studerende og undervisere ved bl.a. følgende universitetsuddannelser: Dansk, Nordisk sprog og litteratur, Litteraturhistorie, Litteraturvidenskab og Dramaturgi og Teater- og performancestudier (idet der også er et grundigt afsnit om "Dramaets verden") samt Fransk sprog og kultur (da forfatteren har indgående kendskab til fransk litteratur og ofte bruger citater fra franske værker som eksempler). Desuden kan lærerstuderende med dansk som undervisningsfag drage nytte af siden.

Værkanalyse.dk | ISBN 978-87-998642-5-6 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende), Syddansk Universitetsforlag og forfatteren 2024 | Kontakt