Ansvarhavende

Jørn Ingemann Knudsen (f. 1954) er ansvarlig for udgivelsen af onlineudgaven af Morten Nøjgaards lærebog Det litterære værk - Tekstanalysens grundbegreber.

Jørn Ingemann Knudsen har skrevet tre lærebøger til gymnasiale uddannelser om analyse af forskellige genrer:

  • Eventyranalyse.dk (Højers Forlag 2005), der er en vejledning i analyse af eventyr. (Læs undefinedlektørudtalelse).
  • Textanalyse.dk (Systime 2006), en bog om analyse af epik (roman/novelle), lyrik og sagprosa. (Læs anmeldelser fra hhv. undefinedGymnasieskolen og undefinedDansk Noter).
  • Virkemidler i reklamer, film og kunstbilleder (Systime 2010). (Læs undefinedlektørudtalelse).

Jørn er desuden ansvarshavende for følgende digitale læremidler:

  • undefinedantologien.dk er en tekstantologi bestående af tematisk ordnede tekster af forskellige typer (kortprosa, noveller, digte, kunstbilleder, reklamer og musiknumre). Målgruppe: Gymnasiale uddannelser. Åbnet 17. aug. 2019. Lærere har fri adgang, hvis login oprettes.
  • undefineddansksiderne.dk, en hjemmeside bestående af læreres artikler og videoer om danskfaglige delemner. Målgruppe: Gymnasiale uddannelser. Åbnet 25. maj 2015. Fri adgang.
  • undefinedmetodebogen.dk handler om litterære metoder. Målgruppe: Læreruddannelser og relevante universitetsuddannelser. Er lanceret 12. okt. 2015. Fri adgang.
  • undefinedeventyrsitet.dk er en digital vejledning i at analysere eventyr. Sidens materiale er en revideret udgave af lærebogen Eventyranalyse.dk, som blev udgivet i trykt format i 2005. Åbnet 5. november 2019. Fri adgang.
  • undefinedpixidansk.dk, som er et udtræk af det danskfaglige leksikon på antologien.dk. Åbnet 1. april 2023. Fri adgang.

Jørn er cand.mag. i Musikvidenskab og Dansk. Han har senest undervist i dansk på hf på HF&VUC Nord i godt og vel 10 år. Er gået på pension pr. 1. feb. 2023.

Til toppen

Værkanalyse.dk | ISBN 978-87-998642-5-6 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende), Syddansk Universitetsforlag og forfatteren 2024 | Kontakt